Računovodske storitve in svetovanje

E-računi

Računovodstvo

Svetovanje

Poslovno svetovanje si stranke velikokrat priskrbijo šele, ko se v njihovem poslovanju izkažejo določene nepravilnosti ali jih prizadenejo visoki stroški, vendar se je za strokovni davčni pregled bolje odločiti že preventivno, saj bo tako vaše poslovanje varnejše in donosnejše. Ob pravem času boste namreč opozorjeni na vse morebitne napake, ki bi lahko imele ob obisku davčnega inšpektorja ali v katerem drugem postopku finančnega nadzora za posledico dodatno obračunane davčne obveznosti, obresti zaradi nepravočasno plačanega davka ali celo sankcije zaradi kršitev veljavne davčne in druge zakonodaje. Profesionalno davčno in finančno svetovanje lahko pomeni veliko spremembo v vašem celotnem delovnem procesu, saj vam zagotovi velike denarne prihranke in vam omogoči, da v vsakem trenutku poslujete brez kazenskih tveganj v primeru davčnih pregledov ter hkrati poslovne transakcije z davčnega vidika izpeljujete optimalno.

Optimalna rešitev: e-računovodstvo

Sistem poslovanja lahko zelo olajša tudi e-računovodstvo, ki zagotavlja hitro, varno in enostavno komunikacijo. Elektronsko računovodstvo vam namreč zagotavlja dostop do vaših podatkov kjer koli in kadar koli, poleg tega pa vam internetna tehnologija zelo olajša delo. Kvaliteten računovodski servis bo torej vaš najboljši poslovni partner, ki vas bo pravočasno opozarjal na morebitne napake in skrbel, da bo poslovanje gladko teklo. Odločite se za kakovostne knjigovodske storitve, saj boste tako prihranili veliko časa in denarja, poleg tega pa boste poslovali varno in brez skrbi. Kakovosten računovodski servis vam bo vsak mesec pripravil izpise po vaših željah, iz katerih je razvidno stanje terjatev in obveznosti vašega podjetja, kako je bil izračunan DDV, kakšne so obremenitve iz naslova plač ... Skratka, vse podatke, ki jih kot direktor podjetja morate imeti. Blagajna je gotovinsko poslovanje družbe v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavne zakone, ki urejajo poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja ter dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter knjigovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil. Dolgoročne denarne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov firme in so sredstva, ki jih ima firma (naložbenica), da bi z donosi iz njih dolgoročno povečala svoje finančne prihodke. Finančni inštrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo ene družbe in hkrati finančna obveznost ali kapitalski finančni inštrument druge.

Moderna podjetja in sp-ji potrebujejo zanesljiv knjigovodski servis

Moderna podjetja potrebujejo za zagotavljanje konkurenčnosti ter za sprejemanje primernih poslovnih odločitev profesionalne in zanesljive računovodske storitve, zato je na podlagi potreb strank oblikovana celostna ponudba storitev, in sicer finančno svetovanje, poslovno svetovanje, računovodsko svetovanje ter davčno svetovanje. Dejavnosti so med seboj prepletene in se dopolnjujejo. Računovodstvo in knjigovodstvo sta področji, kjer mora biti zagotovljena absolutna strokovnost, saj lahko slabe računovodske storitve in nezanesljiv računovodski servis ogrozijo zanesljivo poslovanje. Pri odločanju, kateri računovodski servis boste izbrali, morate zato upoštevati strokovnost in reference računovodij, fleksibilnost, pripravljenost upoštevati vaše želje, odzivnost in tudi ceno storitev. Davčno svetovanje zagotavlja varno poslovanje in lahko v nekaterih primerih omogoči tudi velik prihranek denarja. Davke je mogoče ob poznavanju zakonodaje ustrezno znižati oziroma optimizirati. E-arhiviranje dokumentov pomeni, da v računovodstvu vso poslovno dokumentacijo skenirajo, arhivirajo in varujejo, stranke pa lahko do arhivirane dokumentacije in pomembnih podatkov dostopajo s pomočjo zanesljive programske opreme.

Strokoven računovodski servis za optimalno poslovanje

Zanesljiv računovodski servis je pomemben za zagotavljanje optimalnega in zanesljivega poslovanja. Strokovno vodenje knjig vam lahko olajša marsikatero zagato in poskrbi, da ste varni pred zakonom. Računovodstvo je namreč nadvse pomemben segment celostnega poslovanja podjetja, zato je smiselno izbirati le zanesljive in strokovne storitve. Računovodski servis mora biti maksimalno prilagodljiv in strokovno usposobljeni računovodje morajo biti pripravljeni poslušati vse vaše želje. Računovodske storitve namreč obsegajo zelo široko področje, zato morate biti prepričani, da boste v vsaki situaciji dobili ustrezno pomoč.

Izberite kakovosten računovodski servis

Ko izbirate računovodski servis, bodite pozorni na ceno storitev, saj je konkurenca zelo velika in z lahkoto najdete optimalen dogovor. Poleg tega je eden glavnih dejavnikov tudi hitra odzivnost, saj boste v veliko situacijah potrebovali takojšnje rešitve in hiter odziv. Tako si morate zagotoviti zanesljivega poslovnega partnerja, na katerega boste lahko vedno računali in ki vam bo zagotavljal strokovne računovodske storitve. Računovodja mora biti torej zaupanja vredna oseba, ki bo s svojim zanesljivim delom pripomogla k boljšemu poslovanju vašega podjetja. Skrb za knjigovodske storitve vam lahko vzame veliko neprecenljivega časa, saj se zakonodaja konstantno spreminja in je spremembam potrebno ves čas slediti. Tako lahko izgubljate čas za iskanje novih informacij, poleg tega pa lahko velikokrat tudi spregledate kaj pomembnega in si tako po nepotrebnem nakopljete težave. Strokoven računovodja je tisti, ki bo prevzel vaše skrbi in vas ažurno opozarjal na vse spremembe ter vam s strokovnimi nasveti pomagal izboljšati poslovanje.

<< Domov