Računovodske storitve in svetovanje

Optimalna rešitev: e-računovodstvo

Izberite najboljši računovodski servis

Svetovanje

Svetovanje si stranke velikokrat priskrbijo šele, ko se v njihovem poslovanju izkažejo nekatere nepravilnosti ali jih prizadenejo visoki stroški, vendar se je za strokovni davčni pregled bolje odločiti že preventivno, saj bo tako vaše poslovanje varnejše in donosnejše. Pravočasno boste namreč opozorjeni na vse morebitne nepravilnosti, ki bi lahko imele ob obisku davčnega inšpektorja ali v katerem drugem postopku davčnega nadzora za posledico dodatno obračunane davčne obveznosti, obresti zaradi nepravočasno plačanega davka ali celo sankcije zaradi kršitev veljavne davčne in druge zakonodaje. Zanesljivo davčno in finančno svetovanje lahko pomeni veliko spremembo v vašem celotnem delovnem procesu, saj vam zagotovi velike denarne prihranke in vam omogoči, da v vsakem trenutku poslujete brez kazenskih tveganj v primeru davčnih pregledov ter hkrati poslovne transakcije z davčnega vidika izpeljujete optimalno.

Sistem poslovanja lahko bistveno olajša tudi e-računovodstvo, ki zagotavlja hitro, varno in enostavno komunikacijo. E-računovodstvo vam namreč zagotavlja dostop do vaših financ kjer koli in kadar koli, poleg tega pa vam spletna tehnologija zelo olajša delo. Kvaliteten knjigovodski servis bo torej vaš najzanesljivejši poslovni partner, ki vas bo pravočasno opozarjal na morebitne napake in skrbel, da bo poslovanje gladko teklo. Odločite se za kvalitetne računovodske storitve, saj boste tako prihranili veliko časa in denarja, poleg tega pa boste poslovali varno in brez skrbi. Kvaliteten računovodski servis vam bo vsak mesec pripravil izpise po vaših željah, iz katerih je razvidno stanje terjatev in obveznosti vaše firme, kako je bil izračunan davek na dodano vrednost, kakšne so obremenitve iz naslova plač ... Se pravi, vse informacije, ki jih kot vodilni firme morate vedeti. Blagajna je gotovinsko poslovanje firme v okviru finančne službe. Vse posle v zvezi z gotovino opravlja v družbi (ali pri podjetniku) blagajna. Pri tem je potrebno upoštevati veljavne zakone, ki določa poslovanje z gotovino. Paziti je potrebno na posebnosti v zvezi s hrambo, varovanjem, postopki odobravanja ter dvigovanja gotovine, ponudniki plačilnih storitev, vodenjem evidenc ter knjigovodskim obravnavanjem vplačil in izplačil. Dolgoročne denarne naložbe so sestavni del finančnih inštrumentov podjetja in so sredstva, ki jih ima podjetje (naložbenica), da bi z donosi iz njih dolgoročno povečala svoje finančne prihodke. Finančni inštrument je vsaka pogodba, na podlagi katere nastane finančno sredstvo ene družbe in hkrati finančna obveznost ali kapitalski finančni inštrument druge.

Sodobna podjetja potrebujejo zanesljiv knjigovodski servis

Moderna podjetja rabijo za zagotavljanje konkurenčnosti in za sprejemanje učinkovitih poslovnih odločitev profesionalne in zanesljive računovodske storitve, zato je na podlagi potreb strank oblikovana celostna ponudba storitev, in sicer finančno svetovanje, poslovno svetovanje, računovodsko svetovanje ter davčno svetovanje. Dejavnosti so med seboj prepletene in se dopolnjujejo. Računovodstvo in knjigovodstvo sta področji, kjer mora biti zagotovljena maksimalna strokovnost, saj lahko slabe računovodske storitve in slab knjigovodski servis ogrozijo zanesljivo poslovanje. Pri odločanju, kateri računovodski servis boste izbrali, morate zato upoštevati strokovnost in reference računovodij, fleksibilnost, pripravljenost upoštevati vaše želje, odzivnost in seveda ceno storitev. Finančno svetovanje zagotavlja varno poslovanje in lahko v nekaterih primerih omogoči tudi precejšen prihranek denarja. Davke je mogoče ob poznavanju zakonodaje ustrezno znižati oziroma optimizirati. E-arhiviranje dokumentov pomeni, da v računovodstvu vso poslovno dokumentacijo skenirajo, arhivirajo in varujejo , stranke pa lahko do arhiviranih dokumentov in pomembnih podatkov dostopajo s pomočjo zanesljive programske opreme.

Zanesljiv računovodski servis za optimalno poslovanje

Strokoven računovodski servis je pomemben za zagotavljanje optimalnega in zanesljivega poslovanja. Strokovno vodenje knjig vam lahko olajša marsikatero težavo in poskrbi, da ste varni pred zakonom. Računovodstvo je namreč nadvse pomemben element celostnega poslovanja podjetja, zato je potrebno izbirati le zanesljive in strokovne storitve. Računovodski servis mora biti zelo prilagodljiv in strokovno usposobljeni računovodje morajo biti pripravljeni poslušati vse vaše želje. Računovodske storitve namreč obsegajo zelo raznovrstno področje, zato morate biti prepričani, da boste v vsaki situaciji dobili ustrezno pomoč.

Ko izbirate računovodski servis, bodite pozorni na ceno storitev, saj je konkurenca zelo velika in z lahkoto najdete primeren dogovor. Poleg tega je eden od najpomembnejših dejavnikov tudi hitra odzivnost, saj boste v mnogih situacijah potrebovali takojšnje rešitve in hiter odziv. Tako si morate zagotoviti zaupanja vrednega poslovnega partnerja, na katerega boste lahko vedno računali in ki vam bo zagotavljal profesionalne računovodske storitve. Računovodja mora biti torej zaupanja vredna oseba, ki bo s svojim zanesljivim delom pripomogla k optimalnemu poslovanju vašega podjetja. Skrb za računovodske storitve vam lahko vzame veliko dragocenega časa, saj se zakonodaja konstantno spreminja in je spremembam potrebno ažurno slediti. Tako lahko izgubljate dragocen čas za iskanje novih informacij, poleg tega pa lahko velikokrat tudi spregledate kaj pomembnega in si tako po nepotrebnem nakopljete težave. Dober računovodja je tisti, ki bo prevzel vaše skrbi in vas pravočasno opozarjal na vse spremembe ter vam s strokovnimi nasveti pomagal izboljšati poslovanje.

<< Domov