Spletne storitve in svetovanje

Optimalna rešitev

Izdelava spletnih strani

Postopek izdelave spletnih strani

Proces oblikovanja spletne strani ne zajema samo enega programerja. V proces je vključenih kar nekaj strokovnjakov, od mojstra za css in html, strokovnjaka za optimizacijo internetnih strani, tekstopisca, grafičnega oblikovalca ter komercialista. Seveda na koncu še računalniškega administratorja, ki vaše internetne strani pravilno namesti na spletne serverje. Če manjka samo eden od zgoraj napisanih členov v zapleteni verigi ljudi, ki se ukvarjajo z novo internet stranjo, je lahko končni rezultat vprašljiv.

Zaradi današnjega hitrega tempa je izjemno pomembno, da bo človeku, ki vaše spletne strani pogleda, takoj jasno, kaj je vaša dejavnost in kaj mu želite sporočiti. Več kot pomembno je, da ga profesionalna podoba in vsebina strani pritegneta v nadaljnje branje ostalih podstrani. Nujno je še posebej poudariti, da morajo biti na zelo vidnem mestu navedeni pomembni podatki in vsebine ter pri roki spletne povezave za nadaljnje raziskovanje in preprost kontakt. Že v sami podobi spletnih strani je torej pomembno upoštevati nezapletenost iskanja informacij in izločitev odvečnega klikanja, kar se bo obrestovalo z zadovoljstvom vaše bodoče stranke, ki se bo na dobre internetne strani rada vračala.

Izdelava internetnih strani je naslednji korak, ki sledi vaši potrditvi nove grafične podobe vaših novih spletnih strani. Najbolj pomemben segment celotnega postopka izdelave internetnih strani je ravno postopek dejanskega kodiranja html kode internet strani. Z upoštevanjem sodobnih standardov W3C, CSS in XHTML ter s pomočjo naših velikih izkušenj pri oblikovanju internetnih strani , h kodiranju pristopimo večplastno. Statične internet strani se ne spreminjajo ob vsakem osveževanju spletnega brskalnika. Primerne so zlasti za predstavitev dejavnosti in storitev, s slikami, teksti, ki se ne spreminjajo dnevno ali celo na vsako uro. Taka internetna stran je primerna za veliko večino podjetij. Tehnika, ki se uporablja je HTML v tesni povezavi s CSS-om. Za lepšo predstavitev izdelkov ali storitev se lahko uporabijo tudi manjše flash predstavitve, video in menjavanje slik. Prednosti take izdelave internet strani so v ugodni ceni, saj je le-ta nižja od dinamičnih internetnih strani. Potem v URL-ju, ki je statičen, čeprav dobri CMS sistemi za izdelavo spletnih strani, omogočajo tudi to. To je dobro predvsem z vidika indexiranja internet strani s strani internet iskalnikov, saj je stran, ki je 'statična' lepo zlistana v iskalniku, medtem ko stran, ki vseskozi spreminja svoj URL, vsakič znova 'pade' ven iz iskalnikov. Posledično je tudi najdenost slabša. Kot že rečeno morajo imeti dobri CMS sistemi to že rešeno.

Programiranje internet strani

Izdelava spletnih s samostojnim urejanjem vsebin je ponujena predvsem uporabnikom, ki želijo sami, po svoji želji, opravljati spremembe na lastnih spletnih straneh. Ravno tako je CMS zelo primeren za spletna mesta, kjer se spremembe dogajajo dnevno in se morajo te spremembe podatkov na spletu odražati v realnem času. Učinkovita optimizacija spletnih strani je bistvena za resnično povečanje števila obiskovalcev vsakih spletnih strani. Zgolj strokovno izbrane ključne fraze vam prinesejo ciljne obiskovalce. Obiskovalci, ki so preusmerjeni na vašo stran z iskalnikov so zagotovo najbolj dobičkonosen obisk spletnih strani, poleg tega, pa je ta obisk tudi brezplačen. Že v prvi fazi postopka izdelave internetnih strani imamo v mislih razporeditev ključnih besed, ki zadevajo vaše področje delovanja. Na koncu postopka oblikovanja pa v sodelovanju z vami in z uporabo naših specifičnih ter našega strokovnega znanja, naredimo še zaključno optimizacijo internetnih strani za najpomembnejše ključne besede. Začetna poteza snovanja celotnega projekta je izbira vašega spletnega naslova oziroma spletne domene. Ko se dogovorimo o projektu izdelave spletnih strani vam najprej svetujemo kako najbolje izbrati spletni naslov. S strankinim soodločanjem ter ob upoštevanju imena vaše firme, področja dejavnosti s katero se vaša firma ukvarja, skupaj skrbno izberemo najprimernejši internetni naslov.

Strani

Zadnji del celotnega projekta grafičnega oblikovanja, optimizacije in postavitve internetnih strani, je vpis internetnih strani v spletne imenike in iskalnike. Kakovostna prijava izdelanih strani je vkalkulirana v strošek celotne izdelave spletnih strani. Po končanem procesu izdelave spletnih strani in po potrditvi naročnika, da je z izvedbo projekta popolnoma zadovoljen, te internetne strani čimprej dodamo v vse najboljše domače in svetovne spletne direktorije. Internetno oglaševanje oziroma spletni marketing je dejansko eden najbolj učinkovitih načinov promocije izdelkov, dejavnosti, storitev ali podjetja. Razlogi so različni, eden glavnih pa je predvsem ta, da je internetno oglaševanje cenovno najugodnejše, predvsem če ga primerjamo z ostalimi načini oglaševanja, kot so televizija, tisk ali radio. Stroški internetnega oglaševanja so odvisni od več dejavnikov, nekako najpomembnejša pa sta dva. Prvi dejavnik je količnik med številom prikazov vašega spletnega oglasa in izmerjenim številom klikov na ta oglas (CTR). Drugi parameter pa je število tistih spletnih obiskovalcev, ki so kliknili na vaš spletni oglas in nato naredili željeno akcijo (nakup, vpis podatkov, ...). Rezultati internetnega marketinga so zelo enostavno merljivi, kar vam zagotavlja hiter vpogled v učinkovitost trenutnega oglaševanja, obenem pa vam omogoča tudi hitro prilagoditev nastavitev, ki takoj zagotovijo še večjo učinkovitost internetnega oglaševanja. Kvalitetna izdelava internetne strani in izrada web stranica je ključna za občutno povečanje števila obiskovalcev vsakih internet strani. Le pravilno najdene ključne fraze vam prinesejo ciljne kupce. Obiskovalci, ki so preusmerjeni na vašo internet stran z iskalnika so preverjeno najbolj dobičkonosen obisk spletne strani, poleg tega, pa je ta obisk internet strani tudi popolnoma brezplačen. Predloga originalne grafične podobe strani, ki vam jo pošljemo v oceno, vsebuje celotno postavitev spletnih strani, in sicer glavo strani, testno besedilo, fotografije, menije in nogo. Podoba nakazuje tudi celoten izgled naslovne strani in ostalih podstrani. Po vaši oceni predloge nove podobe spletnih strani na osnovi vaših morebitnih pripomb izvedemo še dogovorjene popravke. Na koncu, ko to predlogo nove grafične podobe dokončno potrdite, pričnemo s samo izdelavo vaših strani.

<< Domov